خدمات ما

”اسپیر”، یک مجموعه کاری کاملاً مستقل بوده و خدمات خود را به صورت مشاوره و پیمان، به ویژه به کارفرمایان بخش خصوصی ارایه می نماید. 

سازماندهی و هدایت دفاتر فنی و نظارت

با پوشش نیاز‌های فنی برای مجموعه‌هایی که برنامه‌های توسعه‌ای برای پروژه‌های در دست اجرای خود در نظر دارند.

factory3-offer-icon1

انجام مطالعات راهبردی

بر پایه علوم زمین و اکتشافات معدنی مطابق با موازین و استانداردهای بین‌المللی در بازارهای هدف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای.

مشاوره سرمایه‌گذاری و ارزیابی منابع

برای مجموعه‌های سرمایه‌گذار و هلدینگ‌های وابسته به مجموعه‌های مالی که قصد ورود به سرمایه‌گذاری در بخش معادن دارند. 

factory3-offer-icon6

اعتبار سنجی فنی و حقوقی پروژه‌های معدنی 

تهیه گزارش‌های متعارف ارزیابی بایسته (Due Diligence)  و ارزش‌گذاری پروژه‌های معدنی با استفاده از کدهای بین‌المللی 

طراحی معدن و بهره‌ برداری

طراحي و اجراي برنامه‌های اكتشاف، طراحی معدن، تجهيز و بهره‌برداري از معادن و تهیه گزارشات معدنی بانک پذیر با استانداردهای بین‌المللی

انجام مطالعات فرآوری مواد معدنی 

انجام مطالعات فرآوری مواد معدنی در مقیاس‌های مختلف و طراحي و احداث كارخانه فرآوري مواد و صنایع معدنی

دامنه فعالیت‌ها و طیف پروژه‌ها

“اسپیر” در طول 16 سال فعالیت خود، موفق شده تا تعداد 622 قرارداد را با موفقیت به انجام برساند.
  • معرفی پروژه‌های شاخص:

مشاوره سرمایه‌گذاری معدنی 
پروژه‌های اعتبارسنجی داده‌های معدنی
پروژه‌های معدنی از اکتشاف تا استخراج و فراوری
پروژه‌های مشاور مادر و راهبری (دفتر فنی)
پروژه‌های طراحی معدن و زمین شناسی (تولید)
برنامه‌های اکتشاف ناحیه ای (پهنه‌ای)